07 mars 2006

Snabbt bara


Mindre gott. Mer dyrt.
Originally uploaded by Marcus Frödin.
Det visade sig att tyskarna, dom jävlarna, har bryggt ett 25-procentigt öl. Dom jävlarna!

Damn crafty mexicans with their glass candy

Inga kommentarer: