28 november 2005

Quis custodiet ipsos custodes?


Nummer två
Originally uploaded by Marcus Frödin.
Ja, då var man #195 med hela släkten då. Det mesta har jag svurit på mitt liv att inte avslöja för en enda levande själ. Så mycket kan jag säga, att det är förjävla gott att röka kubaner.

Nu ska det serveras kaffe i Baljan hela morgonen!

Inga kommentarer: