15 oktober 2005

Tänk att få vakna tidigt en morgon...


Lördagsnöje
Originally uploaded by Marcus Frödin.
...För att få plugga in sorteringsalgoritmer, hur man representerar komplicerade datastrukturer, skip-listor, max-heapar (prioriteringsköer!), hur man sorterar stabilt, pressar sig till O(n log n), hur en insertion sort kan bli principellt snabbare genom att byta ut konstant-tidsoperationer etc.

Rädda mig!

Inga kommentarer: